De eerste aanmeldingsperiode liep van 1 april 2019 t.e.m. 31 maart 2022. Omdat er nog heel wat bedrijven baat hebben bij de subsidies en de ondersteuning van Tersana, heeft zij een aanvraag tot verlenging van de aanmeldingsperiode ingediend bij minister Zual Demir.

Tersana is een Vlaams fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector, om bedrijven en particulieren die met bodemsanering geconfronteerd worden te helpen.

Bedrijven uit onze sector zijn verplicht om, om de 20 jaar en de eerste keer, 12 jaar na de start van de exploitatie een oriënterend bodemonderzoek (OBO) te laten uitvoeren. Soms komt bij een dergelijk onderzoek verontreiniging aan het licht welke verder moet worden onderzocht en/of gesaneerd. In dat geval kan het bedrijf voor het verder verloop genieten van 40% subsidie door aan te sluiten bij Tersana. Bedrijven konden zich hiervoor aanmelden van 1 april 2019 t.e.m. 2022. Tersana heeft een verlenging van de aanmeldingsperiode gevraagd.

In afwachting van het fiat voor de verlenging van de aanmeldingsperiode zal Tersana de bedrijven blijven bijstaan bij het zich in regel stellen met de bodemreglementering. Zo zal Tersana hen helpen bij hun zoektocht naar een erkende bodemsaneringsdeskundige voor hun Oriënterend Bodemonderzoek. Zij kunnen hun vraag richten naar info@tersana.be.

Bedrijven met saneringsnoodzaak, kunnen zich nog aanmelden bij Tersana. Tersana zal hun dossiers bestuderen en beoordelen. Het contract kan al worden voorbereid maar de ondertekening ervan kan pas gebeuren nadat de Vlaamse Regering het licht op groen heeft gezet voor de verlenging van de aanmeldingstermijn.

Meer info op www.tersana.be of contacteer info@tersana.be of 02/776 78 75