Termijnverlenging overeenkomsten Tersana vzw voor overdracht van verplichting of engagement tot het uitvoeren van beschrijvend bodemonderzoek of -sanering

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir.

De Vlaamse Regering heeft vzw Tersana in 2018 erkend als bodemsaneringsorganisatie voor garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven. Ze legde op 22 maart 2019 de termijn vast waarbinnen de overeenkomsten met Tersana moeten gesloten worden voor overdracht van de verplichting om een bodemonderzoek of bodemsanering uit te voeren. De termijn werd vastgelegd op 3 jaar, van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022, en was verlengbaar met twee maal één jaar. De verhoopte resultaten worden tot op heden niet gerealiseerd. Toch is 55% van de potentiële markt overtuigd om zich aan te melden bij Tersana. Er zijn dus indicaties dat een nieuwe aanmeldingsperiode zal leiden tot een beduidend aantal bijkomende aanmeldingen. Na advies van de Raad van State stelt de Vlaamse Regering nu definitief een nieuwe termijn van twee jaar vast, van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025, waarin de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting of het engagement tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering met Tersana vzw moeten gesloten worden.