Vanaf 1 juli:  nieuwe deeltjesteller voor fijnstof bij autokeuring

Een belangrijk project binnen de autokeuring is het verfijnen van de emissiemetingen, met het oog op een duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit.

Op 1 juli 2022 zal de sector een nieuwe emissiemeting voor fijnstof integreren in het keuringsproces. Daarmee is België koploper in Europa in de strijd tegen roetfilterfraude.

Als je weet dat een goed werkende roetfilter 95 tot 99% van de deeltjesuitstoot verwijdert, heeft dit een enorme impact op de luchtkwaliteit.

Nieuwe meettechniek voor de uitstoot van fijnstof

In een eerste fase zal de zogenaamde ‘deeltjesteller’ ingevoerd worden bij de emissiemeting van dieselvoertuigen (personenwagens & lichte vracht). Bij recente dieselmotoren (Euro 5 en 6) zijn de roetdeeltjes immers bijzonder klein, waardoor ze niet gemeten kunnen worden met de huidige roettest of ‘opaciteitsmeting’. Maar ook die kleine roetdeeltjes blijven een gevaar voor onze gezondheid. Vandaar de overschakeling naar de nieuwe meettechniek. Een bijkomend voordeel is dat deze test zal gebeuren bij een stationair draaiende motor, het toerental moet hiervoor dus niet meer opgedreven worden.

Grenswaarden voor een groen of rood keuringsbewijs

  • Wanneer je voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijg je een rode kaart. De roetfilter is dan defect of weggehaald, en moet binnen de 15 dagen hersteld of vervangen worden.
  • Als je voertuig minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt je een groene kaart.
  • Voertuigen die zich in de zone tussen 250.000 en 1 miljoen roetdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een waarschuwing.

Een hoge uitstoot van fijnstofdeeltjes wijst op een slechte werking van de roetfilter. Je laat die dus best op tijd nakijken. Een reiniging van de roetfilter kan al volstaan, een vervanging is zeker niet altijd nodig.

De sector zet bewust in op milieu en klimaat

Met een bijkomende studie rond de emissiemeting van stikstof zette de sector vorig jaar verder in op de modernisering van haar keuringsproces, en bevestigt daarmee haar bewuste keuze om mee in te zetten op milieu en klimaat. Er komen in 2022 ook twee vervolgstudies voor de meting van fijnstof bij benzine- en bedrijfsvoertuigen.

Deeltjestellertest bestrijdt roetfilterfraude vanaf 1 juli 2022 in keuringscentra

Vanaf 1 juli 2022 zal de deeltjestellertest (PN-meting) ingezet worden tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen en de andere gewesten. Die maatregel zal roetfilterfraude tegengaan en bijdragen tot een betere luchtkwaliteit. Naar schatting rijden er vandaag in Vlaanderen zo’n 150.000 dieselwagens op de weg met een gefraudeerde of defecte roetfilter. Met deze moderne milieutest is Vlaanderen koploper in de Europese strijd tegen roetfilterfraude.

Wanneer krijgt u een rode kaart?

  • Wanneer uw voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt u een rode kaart. De roetfilter is dan stuk of weggehaald, en moet binnen de 15 dagen vervangen worden. Daarna moet u uw voertuig opnieuw voorrijden bij de technische keuring.
  • Als uw voertuig minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt u een groene kaart.
  • Voertuigen die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstofdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een melding van de overgangsperiode van 2 jaar.

Overgangsperiode tot 1 juli 2024

Tot 1 juli 2024 geldt een overgangsperiode, met ruime aandacht voor sensibilisering. Concreet betekent dat dat u bij het overschrijden van de fijnstoflimiet (250.000 deeltjes per volume) een opmerking op uw keuringsverslag zal krijgen in plaats van een rode kaart.

Vanaf 1 juli 2024 krijgt u een rode kaart met een geldigheid van 15 dagen. In dat geval werkt de roetfilter niet zoals het hoort en moet u uw roetfilter laten nakijken. Een reiniging van de roetfilter kan al helpen.

Laat de roetfilter tijdig vervangen

Door de wereldwijde logistieke en productieproblemen loopt u het risico dat de roetfilter niet binnen 15 dagen vervangen kan worden. Bovendien loopt u risico op hogere prijzen. Laat daarom tijdig uw defecte roetfilter vervangen.

Voor bepaalde voertuigen

De nieuwe milieutest is van toepassing op alle dieselwagens van categorie M1 (personenwagens) en N1 (lichte vracht) met een Light Duty dieselmotor vanaf euronorm 5 en hoger. Deze test vervangt de oude roettest en de meting zal bij stationair toerental gebeuren. Het tarief van de milieutest bedraagt 12,60 euro.