A - vestigingsvoorwaarde voor de garagehouder

Home/A - vestigingsvoorwaarde voor de garagehouder

0 – inleiding

2019-10-29T13:43:22+00:0029 oktober 2019|

Sinds 1 juli 2003 kan men voor de vestiging als zelfstandige of voor de start van een onderneming terecht bij het ondernemingsloket. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register dat bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie is ingesteld ter vervanging van het handelsregister. De KBO bevat onder meer een databank van natuurlijke personen en rechtspersonen die in ons land een handelsactiviteit uitoefenen, personeel tewerk stellen of BTW-plichtig zijn. De volledige lijst van de ondernemingsloketten kan geraadpleegd worden op www.mineco.fgov.be.

2 – intersectorale voorwaarden

2019-10-29T13:44:22+00:0029 oktober 2019|

Voor de uitoefening, als enige activiteit, van carrosserieherstelling of de verkoop van tweedehandse voertuigen, zonder onderhoud noch herstelling, moeten slechts de intersectorale voorwaarden worden vervuld. Dit betreft in de eerste plaats de bijzondere administratieve kennis die specifiek is voor de sector van de motorvoertuigen, voornamelijk inzake de fiscale, milieu- en sociale reglementeringen, de controle op de kilometertellers, de waarborg op de voertuigen, de financiering en de verzekeringen, de handelspraktijken en de Europese wetgeving. En vervolgens ook bepaalde technische kennis.

1 – basiskennis bedrijfsbeheer en vestigingsgetuigschrift

2019-10-29T13:43:57+00:0029 oktober 2019|

Iedere KMO die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, zowel in hoofd- als bijberoep, moet bewijzen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer te beschikken. Voor onze sector geldt dit bv. voor verkopers van nieuwe voertuigen, kleinhandelaar van brandstoffen, takeldiensten, houders van parkings, etc. Voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep, moet men bovendien beschikken over een vestigingsgetuigschrift. Het KB van 21.12.2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen, voorziet in specifieke voorwaarden inzake de verkoop van tweedehandsvoertuigen, het onderhoud en de herstelling (met inbegrip van de carrosserie) van voertuigen, de verkoop en de [...]

Titel

Ga naar de bovenkant