Iedere KMO die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, zowel in hoofd- als bijberoep, moet bewijzen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer te beschikken. Voor onze sector geldt dit bv. voor verkopers van nieuwe voertuigen, kleinhandelaar van brandstoffen, takeldiensten, houders van parkings, etc.

Voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep, moet men bovendien beschikken over een vestigingsgetuigschrift.

Het KB van 21.12.2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen, voorziet in specifieke voorwaarden inzake de verkoop van tweedehandsvoertuigen, het onderhoud en de herstelling (met inbegrip van de carrosserie) van voertuigen, de verkoop en de montage van onderdelen en accessoires,...