Nieuw bij Tersana

Tersana is een Vlaams fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector, om bedrijven en
particulieren die met bodemsanering geconfronteerd worden te helpen.
Bedrijven uit onze sector zijn verplicht om om de 20 jaar en de eerste keer, 12 jaar na de start van de
exploitatie een oriënterend bodemonderzoek (OBO) te laten uitvoeren. Soms komt bij een dergelijk
onderzoek verontreiniging aan het licht welke verder moet worden onderzocht en/of gesaneerd. In dat
geval kan het bedrijf voor het verder verloop genieten van 40 % subsidie door aan te sluiten bij Tersana.

Pre-registratie

De aanmeldingsperiode bij Tersana loopt op zijn einde (31 maart 2022). Laat het OBO op zich wachten
en wilt u de subsidie van 40% niet mislopen dan kan u zich vrijblijvend pre-registreren bij Tersana.
Belangrijk daarbij is dat deze eerste stap u nog tot niks verplicht ten aanzien van Tersana, maar het geeft
u wel gemoedsrust. Over de definitieve aansluiting beslist u later na het OBO. Pre-registreren kan door
via deze link
Lukt het niet via de website, dan helpen wij u graag ook aan de telefoon verder op het nummer 02/776
78 75 of per mail info@tersana.be

Tersana helpt ook bij een oriënterend bodemonderzoek (OBO)

Sinds kort kan u ook een beroep doen op Tersana voor dit bodemonderzoek. Doordat velen onder u
lieten weten dat ze moeite hadden met het vinden van een erkende Bodemsaneringsdeskundige heeft
Tersana een kader opgemaakt waar verschillende bodemsaneringsdeskundigen aan willen meewerken.
Zij werken volgens een standaardofferte. Daarnaast zal Tersana u € 1.400 voorschieten als er
verontreiniging is t.g.v. de activiteit en indien bepaalde voorwaarden zijn voldaan.
Na contactname via info@tersana.be of 02/776 78 75 helpen we u verder.
Meer info op www.tersana.be